Ondersteuning aan de overheid

Verleende vergunningen of toestemmingen garanderen de rechtszekerheid van de aanvrager Ún van de belanghebbenden. Omdat de overheid een tekort heeft aan deskundig personeel, wordt bureau VEREST regelmatig ingeschakeld om de naleving van verleende bouw-, sloop-, reclame-, horeca- of gebruiksvergunningen, of vergunningen in het kader van een specifieke verordening te controleren.

Bureau VEREST kan een deel van de handhavingstaken overnemen. In alle gevallen voeren wij de controle objectief en volgens de regels van de wet uit. Geconstateerde afwijkingen spreken we met u door, waarna u al dan niet actie onderneemt.

Bureau VEREST werkt vaak met grotere gemeenten (Eindhoven, Rotterdam). Daardoor hebben wij toegang tot een netwerk van specialisten, die wij voor iedere klant kunnen raadplegen. Vanuit onze ervaring met het werken voor een diversiteit van opdrachtgevers, kunnen wij iedere situatie vanuit het juiste perspectief bekijken.

Vragen? Vul vrijblijvend het reactieformulier op deze site in.