Ondersteuning aan vastgoedbeheerders

Bureau VEREST is vastgoedbeheerders van dienst op bouwkundig en juridisch gebied. Wij stellen de bouwkundige toestand van uw vastgoed vast. Door middel van onderbouwde rapporten geven wij aan welke kosten u op korte termijn kunt verwachten. Dankzij onze meerjarenplanningen van uw vastgoedportefeuille weet u welke reserveringen vereist zijn t.b.v. dagelijks en periodiek onderhoud. Wij zijn onafhankelijk. Dat betekent dat u altijd vrij bent om zaken te doen met andere bedrijven.

Op juridisch vlak kan bureau VEREST onderzoeken of er binnen de huidige regelgeving mogelijkheden zijn tot het uitbouwen van panden en/of het wijzigen van hun huidige bestemming. Ook assisteren wij bij het aanvragen van de benodigde vergunningen. Wanneer u de wet- en regelgeving overlaat aan bureau VEREST, kunnen uw medewerkers zich richten op belangrijkere zaken. Het bouwkundig in een goede staat houden van uw vastgoedportefeuille, bijvoorbeeld.

Vragen? Vul vrijblijvend het reactieformulier op deze site in.